Bouřlivý rozchod společníků, vítězství rozumu nad emocemi

Život přináší různé situace. Jednou se mi stalo, že jsem řešil problém ve firmě, kde se schylovalo k dramatickému rozchodu dvou společníků.

Proč nastane rozchod společníků?

Společníci se rozchází z mnoha důvodů, ale z praxe vím, že převládajícími spouštěči jsou nedostatek financí, dostatek financí k rozdělení zisku či pocit jednoho, že pracuje více než ten druhý a táhne firmu sám. Dalších důvodů je mnoho, od zásadních až po malichernosti.

V této firmě se rozhodli, že oba půjdou cestou poslední, a to soudními spory a trestními oznámeními. Tedy nejhorší způsob pro rozchod společníků.

Chyba za chybou

Firma byla ve finanční krizi a tento způsob by je připravil o poslední finance včetně jejich soukromých.

Jeden ze společníků mě oslovil, abych mu pomohl „nabít zbraně“ proti druhému. Bylo mi jasné, že druhý se připravuje stejně.

Předložil mi stav firmy a procesy, s jakými fungovali. Nechal jsem jej vyvztekat a přesvědčil jej, že cesta poklidného rozchodu je finančně nejvýhodnější. Tím jsem eliminoval touhu po pomstě.

Sešel jsem se i s druhým společníkem a jeho argumenty a postoje byly naprosto identické, jen vztaženy k jeho osobě. I on pochopil.

Stal jsem se prostředníkem ke smíru

Nemohl jsem připustit, aby se osobně setkali, protože by emoce ovládly rozum.

Mé mnohaleté zkušenosti, odbornost a nadhled mi unmožnily stát se mediátorem. Vymyslel jsem proto způsob rozdělení firmy a její likvidaci.

Komunikoval jsem s každým zvlášť a téměř vždy moje první návrhy ve vzteku odmítli, ale na konci schůzky každý z nich souhlasil.

Tím byla odvrácena hrozba konkurzu a každý z nich si odnesl kapitál, ve který ani nedoufali. Rozchod společníků tak byl úspěšný.

Na drink spolu už nepůjdou. Ale přesto: skoro pohádkový konec „…a žili od sebe spokojeně až do smrti“. Tedy pokud neudělají stejné chyby znovu.

 

Řešite podobnou situaci? Chcete poradit? KONTAKTUJTE MĚ

Čtěte další příběhy Z PRAXE