Generační výměna majitelů firmy

Čas je neúprosný, nelze jej zastavit. Rodinné firmy vždy dospějí do stadia, kdy je čeká rozhodnutí jak dál. Rodiče se musí rozhodnout, zda předat řízení firmy potomkům nebo zvolit jinou variantu. Probíhá generační výměna majitelů firmy. Pokud chtějí a mohou nebo musí předat takto řízení firmy svým dětem, čekají je větší či menší problémy. Uvádí se, že až 70 % firem tuto změnu nepřežije. Z praxe vím, že to není pravda. Ovšem pokud se dodrží osvědčené postupy.

Všechny vztahy v rodině se přenáší i na firmu

Zásadní je, jaké jsou vztahy uvnitř rodiny bez ohledu na firmu. Pokud v rodině panuje nesoulad mezi rodiči a potomky, ve firmě se tento nesoulad výrazně znásobí. Neexistuje jeden ideální model předání firmy potomkům, vždy je třeba najít individuální řešení.

S rodiči se obvykle mění jejich vrstevníci v dodavatelském i zákaznickém portfoliu. Také tam dochází ke generační výměně nebo změně ve vedení firem a dosazení nových, obvykle mladších, manažerů.

Noví lidé, nové vazby

Dlouhá desetiletí budované osobní vazby rodičů s klienty vezmou tímto za své a potomek si musí tyto vazby vybudovat sám. Je velmi naivní si myslet, že se u zákazníka vymění management, a ten bude potomka automaticky akceptovat a vše bude při starém. Zvláště pak pokud potomek nedosahuje úrovně nového managementu. Je třeba si uvědomit, že zcela přirozeně nový management zákazníka musí dokázat, že dokáže více než ten původní. Čím začne? Logicky prověřováním dodavatelů, jejich přístupu, cen apod. Revizí smluv či snížením cen musí dokázat, že si svůj plat zaslouží. Čím nový management zákazníka ohromí svého majitele? Snížením cen u dodavatele, tvrdšími podmínkami apod., a tím větším ziskem pro majitele.

Pád do tvrdé reality

Potomek žijící ve zlaté kleci bez zkušeností, navíc s koupeným titulem, nemůže v jednáních s dravým managementem uspět. Vlastní zaměstnanci firmy, obvykle potomkovi závidí bohatýrský život bez vlastního přičinění, ztrácí loajalitu k firmě a potomek pro ně není autoritou. Autoritu si vynucuje ne tím, co umí, ale finančními postihy a propouštěním. V současné době, kdy se očekává zvýšení nezaměstnanosti, se to může jevit jako účinné, ale je to jen krátkodobé řešení.

Je třeba si uvědomit, že propuštění kvalitních zaměstnanců znamená předat je do rukou konkurenci, která využije jejich dříve získaných schopností včetně kontaktů a osobních vazeb.

Tito lidé takto propuštěni mohou být v budoucnu jejich zákazníkem, a jak potom dopadnou jednání s bývalým zaměstnavatelem, je jasné.

Rodiče, kteří byli zvyklí, že vše bylo dohodnuto podáním ruky se svými vrstevníky, jsou rozčarováni a snaží se do těchto jednání vstoupit, ale i oni obvykle mají problém naučit se novým metodám řízení firem a tvrdému vyjednávání.

I tato situace má svoje řešení

Pokud rodiče neusnuli na vavřínech a jsou si vědomi toho, že je třeba se rozvíjet a k tomu od počátku vedou i své potomky, je reálná šance téměř bezproblémového předání firmy. Zákazníci i zaměstnanci je berou jako přirozené nástupce a karavana byznysu se může ještě více rozpohybovat. Generační výměna majitelů firmy je pak opravdu úspěšná. Z minulých úspěchů se nedá dlouhodobě žít. Stagnace je smrtí firmy.

Krize připravené posílí

Inteligentní potomek, který se vzdělává, hledá nové přístupy, zavádí nové procesy a nové prodejní kanály, má velkou šanci vrátit rodičům vše co do něj investovali a ti na něj mohou být hrdí.

Vždy je nějaké ale. Ale musí být také připraven na profesní střety s rodiči, protože doba je už dnes jiná. Bude jiná zítra, pozítří… Na tuto dynamiku musí být připraven. Obzvláště za dnešní krizové situace. Připravení a schopní mohou na krizi vydělat. Krize skončí a připravení a schopní budou mít náskok.

Máte dotaz? Chcete poradit? KONTAKTUJTE MĚ

Čtěte další příběhy Z PRAXE