Jak zefektivnit firmu a získat náskok před konkurencí? Řízení kvality s certifikátem ISO

Systém řízení kvality QMS

I když vaše společnost funguje na trhu už řadu let a systém řízení je pevně manažersky zakotven, můžete dál hledat cesty, jak zlepšit situaci firmy na současném trhu. Jedním z prověřených nástrojů je zavedení systému řízení kvality.

Ano, systém řízení kvality QMS (Quality Management Systém) je obecně velmi žádaný certifikát firmy, který je považován za velkou konkurenční výhodu. Systém nastavuje náročné požadavky, které výrazně zlepší a zproduktivní všechny systémy společnosti.

Jedná se o účinný nástroj minimalizace rizik a změny uvažování o přístupu k firmě. Proces zavádí řadu speciálních nástrojů, jako jsou popisy a měření procesů, řízení dokumentace, předpřipravené nástroje pro neshody a nápravná opatření, report nástroje apod.

Sledujte: Jak se vypořádat s krizí – Pavel Klein

Co zavádění QMS zahrnuje?

    • cílenou implementaci procesu řízení, jehož výsledkem je ucelená kontrola nad činnostmi firmy
    • systém podporuje správné a logické vytváření pomocných směrnic a vnitropodnikových norem, dokumenty mohou procházet schvalovacími řízeními, výsledkem je přehledná distribuce mezi zaměstnance
    • systém cílí na zefektivnění výrobních procesů firmy, eliminuje zdvojování práce, šetří čas, úsilí i zbytečné náklady

Co lze získat zavedením směrnice IS 9001?

 

Směrnice ISO je jedním ze způsobů, jak zlepšit image firmy, jak ji zviditelnit a poskytnout ji výborný marketingový nástroj.

Se zaváděním norem ISO mám bohaté zkušenosti. Pokud vás cokoli zajímá, potřebujete konzultaci či radu, obraťte se na mě.

Čtěte další příběhy Z PRAXE nebo TÉMATA K POVÍDÁNÍ