Je koučink zaměstnanců lepší za přítomnosti jejich nadřízených?

Koučink je velmi účinný nástroj, jak rozvíjet sebe nebo své zaměstnance. Je hodně využíván manažery (často funguje i jako prevence syndromu vyhoření) a stále častěji je využíván firmami pro své zaměstnance (například i k odhalování talentů a skrytého umu každého z nich). Nejedná se totiž o školení. Rozhodně ne v klasickém slova smyslu. Já se koučinku věnuji dlouhou řadu let a upravuji ho vždy na míru potřebám zadavatele. Často řeším dilema, zda je koučink zaměstnanců lepší za přítomnosti jejich nadřízených nebo ne.

Kouč jako pojem

Kouč je člověk, který jednoduše řečeno rozvíjí tvůrčí schopnosti svého klienta, pomáhá podpořit jeho nové nápady a cíle, nacházet cestu k nim a prosazovat je. Vytváří speciální partnerství založené na důvěře a snaží se co nejvíce vytěžit z osobní a profesionální kapacity koučovaného. Jednoznačně inspiruje a provádí různými situacemi, se kterými je možné se v podnikání a zaměstnání potkat.

Kouč odhaluje potenciál v lidech, pomáhá jim v případném postupu, rozvíjí manažerské schopnosti, učí, jak efektivně využívat dosažených znalostí a dovedností, rozvíjí emoční inteligenci i sebeřízení. Je prostě výborným nástrojem, jak udržet nebo i ideálně zvýšit výkonnost.

Firemní koučování – koučink zaměstnanců

Koučink ve firmě – ve větší skupině je svým způsobem složitější než koučink jednotlivce. Ve firmě se velmi často stává, že se koučinku zaměstnanců (v týmu i individuálně) chtějí účastnit i zaměstnavatelé. Rozhodně to není špatně.

Koučink zaměstnanců z mé vlastní zkušenosti

Ale má zkušenost je taková, že pokud se koučinku klientů účastní i zadavatel (což je v těchto případech vždy nadřízený), tak zaměstnanci zůstávají v roli, kým mají ve firmě být a nikoli kým doopravdy jsou. Prostě se zcela neotevřou, a to z důvodu, že mají z nadřízeného strach, nechtějí se před ním projevit……

Důvěra koučovaného je klíčová

Při takovém koučinku jednotlivce – tedy když je účasten i jeho nadřízený – je téměř vyloučeno získat si zaměstnancovu 100 % důvěru, a moci tak stavět na jeho kladných vlastnostech. A samozřejmě potlačit ty záporné.

Záporné vlastnosti se nerady přiznávají před ostatními a před nadřízeným obzvlášť.

Proto je většinou mojí snahou zadavatele (nadřízeného) přesvědčit, že jeho účast není vhodná.

Ne vždy se mi to podaří a „bohužel“ musím konat jinak, než bych mohl bez nadřízeného. S klientem (koučovaným) se poté nedostaneme na ideálně pevný základ, na kterém lze mnohem lépe stavět a posunovat ho v jeho schopnostech a dovednostech dál.

Vždy je to ale případ od případu.

Jak často říkám, i koučink zaměstnanců může mít mnoho podob.

Kontaktujte mě a posuňte sebe nebo své podnikání dále.

Sledujte: Práce se zaměstnanci a jejich nábor