Krizový manager a krizový management

Pokud se vaše společnost dostala do krizové situace, třeba vyvolané ekonomickou, personální nebo jinou zásadní organizační problematikou či živelnou pohromou, je nutné mít zajištěné nebo si rychle zajistit řešení. Zabránit stavu blížící se insolvenci, zajistit chybějící personál, vyřešit finanční tíseň nebo dílčí problematiku provozního úseku jednotlivých oddělení. Je to úkol, který vyřeší krizový manager a krizový management.

Zkušenosti především

Jako mnoha projekty prověřený krizový manažer umím řešit tuto náročnou problematiku řízení a vedení i v oblasti nestandardních stavů uvnitř společnosti. V krizové situaci tak nastupuji a nastavuji procesy, které firmu vyvedou ze stavu ohrožující její integritu a stabilitu.

Základními činnostmi krizového řízení jsou:

 • rychlá analýza aktuálního stavu a s ním spojených rizik
 • nutný personální audit
 • rozbor a nástin možných řešení
 • organizace opatření, a to i včetně preventivních
 • zabránění fatálních dopadů na činnost firmy
 • řízení krizové situace
 • systémové opatření a stabilizace stavu
 • obnova obchodních vztahů
 • realizace úkolů zapojením vedoucích i podřízených složek
 • koordinace činnosti oddělení
 • průběžné vyhodnocování stavu

Krizový manager a krizový management je potřeba, která ve firmě nastupuje ve chvíli jakékoli obtížné situaci, zvláště pak, když se jedná o akutní zastavení sestupného vývoje, křivky, která klesá, navyšování hodnot záporných čísel, tedy pádu firmy. Krizová opatření nejen že tuto křivku zastaví, ale postupně ji otočí do vzestupného směru.

Sledujte: Jak prodat firmu

Odbornost

Strategické plánování a řízení krizí, monitoring potencionální rizika, možného nebezpečí a všudypřítomné nejistoty, která v aktuální situaci na trhu, a i v politice vzniká, to jsou úkoly pro profesionálního krizového managera.

Krizový management funguje také jako prevence před vznikem těchto stavů. Řeší řízení běžného provozu, normálních i více specifických situací. Žádná firma, žádná organizace nestojí o to, aby se kritická situace, do které se dostala, stala věcí veřejnou. Zakládám si na čistě individuálním a vysoce diskrétním přístupu.

 

Sledujte: Jak se vypořádat s krizí

Čtěte: Bouřlivý rozchod společníků – vítězství rozumu nad emocemi