Povahy jsou různé – empatie je dar

Ke každému je dobré si najít cestu k úspěšné a oboustranně příjemné komunikaci a pochvale, když se něco podaří.

Tak je to i se psy.
Tříletý výmarský ohař téměř bez výcviku. Pochopením jeho povahy jsem mu navodil radost z toho, že pro mě jako cvičitele může něco udělat. Pochvala je pro něj největší odměna.

První video je asi po půl hodině učení “down” na klesající tón píšťalky. Na druhém, cca po hodině, už downuje na dálku.

Pochopit druhé, být empatický, naladit se na stejnou vlnovou délku je základem dobrého manažera.

Sledujte: Býval jsem grázl

Sledujte: Plavení auta