Proč jsou firmy alergické na slovo krize?

Jaké pocity v lidech vzbuzuje slovo krize? Je to především obava, strach z neznámého, ne zcela běžného, něčeho nedobrého, prostě z něčeho, co vybočuje ze zaběhlého systému.  Krize je jak červený puntík, krize je hanba, přiznání selhání nebo neúspěch. Je to tak ale vždycky? Zdaleka ne. Krizí můžou být i docela běžné situace, které neznamenají obtíže s fungováním firmy, její blížící se krach, finanční nesnáze ani nic podobného.

Takže proč jsou firmy alergické na slovo krize?

Protože v krizi nejsou. Rozhodně ne ve finanční. Přesto jim ale mohou hrozit.

Co je krizí nebo kritickou chvílí pro firmu?

Především hrozby jako například:

   • nehody při provozu
   • výpadky energií
   • požár
   • havárie
   • úniky nebezpečných látek
   • výpadky dodavatelů
   • nastupující silná konkurence
   • nedostatek pracovních sil
   • živelné pohromy

Toto jsou situace, se kterými musí v podstatě všechny firmy nějakým způsobem počítat. Počítat znamená vědět o nich, přiznat si je a pokud možno jim předcházet.

Není krize jako krize

Krizí tak zdaleka nemusí být jen ohrožení výroby nebo odbytu, protože je celý svět paralyzován nějakým virem. Slovo krize jde jednoduše jakkoli nahradit. Třeba „hrozbou“.

Řízení možné hrozby je prostě důležitou činností prováděnou na manažerské úrovni, je to schopnost firmy na takovou hrozbu vhodně reagovat a umět zajistit efektivní prostředí, které by jí předešlo.

Není důvod, proč by firmy měly být alergické na slovo krize. Pokud jsou připraveny.

 

Chcete vědět víc?  Kontaktujte mě a zjistěte, jestli bych na vaši alergii neměl lék.

Najdete mě i na youtube.