Vnitropodniková kriminalita – bezpečnostní management

Hospodářská kriminalita, vnitropodniková kriminalita, nekalé jednání, podvody, krádeže, zpronevěra, to jsou strašidla pro každou firmu. S nějakým typem kriminality ve firmě se potkala každá třetí společnost u nás. A ne vždy jde jen o zásah zvenčí. Velmi často jsou pachateli takových skutků sami zaměstnanci.

Vnitropodniková kriminalita – proč?

Zaměstnanci totiž po čase proniknou do systému natolik, že mohou odhalit jeho slabé místo, a to využít. Jak se říká, příležitost dělá zloděje. Hlavním impulsem je tedy příležitost (vliv má nastavená firemní politika, systém řízení, kontrola a vnitřní etika). Pak také pohnutka a schopnost zdůvodnit si sám sobě takové chování. Vnitropodniková kriminalita je na světě.

Odhalovat a zabraňovat

Zásadní pro boj s podvody, korupcí a krádežemi jsou kvalitně nastavená interní opatření každé firmy, jejich aplikování, dodržování a důsledné kontrolování. K odhalení kriminality totiž může dojít v zásadě dvěma způsoby – náhodně, anebo prostřednictvím kontrolních systémů a mechanismů. Odhalovat tyto činy náhodně se pak jeví jako nedostatečné, proto je třeba zavést dostatečně efektivní nástroje, které budou nekalé činnosti nejen odhalovat, ale budou působit i preventivně.

Bezpečnostní management

Řadu let jsem působil jako bezpečnostní manažer, proto vám mohu nabídnout zavedení fungujících opatření, které účinné omezí vnitropodnikovou kriminalitu a optimalizují krizovou situaci.

Situaci uvnitř firmy tak podrobím důkladné analýze, na jejímž základě dodám vyhodnocení stavu, navrhnu vhodná opatření, která pak v součinnosti s vedením společnosti můžeme aplikovat na provoz.

Dalšími kroky pro dokonalé nastavené opatření jsou:

  • průběžné hodnocení stavu
  • hodnocení monitoringu rizikových míst
  • klasifikace zaměstnanců na stěžejních pozicích
  • externí audit
  • školení zaměstnanců (jako lektor nebo formou koučinku)

Řešení pro každého

Komplexní prevence nebo dílčí opatření, to jsou témata, o kterých si můžeme povídat a najít spolu optimální řešení právě pro vaši situaci.

Bezpečnostní management vám zajistí zdravě fungující prostředí, odhalí vám obraz, nakolik je vaše společnost odolná vůči dopadům kriminality. I jak pružně je schopná na takové situace reagovat, navíc zlepší dlouhodobé hodnoty společnosti, zachová jí potřebnou reputaci.

Správné a včasné pochopení a vědomé řízení rizik, která mají vliv na podnikání, jsou tím pravým, jak snížit jejich dopady na fungování společnosti.

Máte dotaz? Chcete poradit? KONTAKTUJTE MĚ

Čtěte další příběhy Z PRAXE nebo TÉMATA K POVÍDÁNÍ