Výroční hodnotící pohovor

Jaké máte zkušenosti s výročními hodnotícími pohovory se svými zaměstnanci? Konec roku, počátek nového, ale i výročí nástupu (kdykoli během roku) zaměstnance do společnosti, je výbornou příležitostí, jak zhodnotit jeho práci i postoj k firmě (nebo vůči firmě). Jak by měl hodnotící pohovor probíhat, aby byl přínosný pro obě strany?

Důležitost hodnotícího pohovoru

Hodnotit uplynulé období je opravdu nejlepší dělat v otevřeném rozhovoru s konkrétním zaměstnancem. Je nutné diskutovat nejen o úspěších, ale i neúspěších. Využít tento prostor k návrhům, nápadům, možnostem zlepšení, klidně o rozšíření pravomocí. Zaměstnanec musí dostat prostor volně vyjádřit svůj názor. Proto je především vhodné, aby takový pohovor probíhal mezi čtyřma očima. Všechny tyto aspekty jsou projevem zájmu o zaměstnance, způsob, jak zjistit a zajistit, aby byl ve firmě spokojen, aby věděl, že na jeho názoru také záleží.

Bilanční pohovory nesmí být spouštěčem stresu

Zaměstnanci obvykle tyto pohovory rádi nemají. Je nutné ukázat, že k nim přistupujete pozitivně, že se nejedná o žádnou zkoušku, ale možnost zlepšit jejich pracovní prostředí, odstranit překážky, které jim práci případně komplikují a nalézat řešení různých potíží. Témata by proto měla být obecná. Zaměstnanec by měl i termín pohovoru vědět předem (včetně stručného okruhu otázek), aby měl rovněž možnost se na něj připravit.

Hodnotící pohovor – využijte získané informace

Pro zaměstnavatele jsou výroční pohovory neocenitelným zdrojem informací. A to nejen o konkrétním člověku, ale i fungování firmy z jiného pohledu.

 

Osobně považuji pohovory za velmi přínosné a doporučuji je.

Například při projektovém řízení doporučuji dělat pohovor s realizačním týmem před zahájením projektu i po jeho realizaci. Tím se celý tým motivuje a projektový manažer se poučí, jak lidi připravit. Poté je i lépe vyhodnotí na další projekt.

Před projektem jsou tedy stěžejní témata:

  • cíl
  • postupy
  • návrhy od zúčastněných

Po projektu:

  • výsledek
  • pozitiva
  • chyby
  • návrh na úpravu procesu při dalším projektu

Důležité je zkrátka naslouchat lidem, umět je pochválit, ale i citlivě vytknout chybu.

Máte dotaz? Chcete poradit? KONTAKTUJTE MĚ

Čtěte další příběhy Z PRAXE nebo TÉMATA K POVÍDÁNÍ